<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/164647.png" style="display:none;">
Breaking News: Onegini and iWelcome are now OneWelcome | READ PRESS RELEASE  

News

IPO start met eHerkenning pilot (Dutch)

Het programma Front-Office (gefaciliteerd door het InterProvinciaal Overleg (IPO), dat in opdracht van de gezamenlijke provincies start met eHerkenning, heeft er recent voor gekozen deze pilot uit te voeren in samenwerking met iWelcome. Hiermee geven de provincies uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het zogenaamde NUP-Progamma. Dit programma richt zich op het implementeren van een basis infrastructuur elektronische overheid.

Met het programma Front-office geven de provincies uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het zogenaamde NUP-programma. Dit programma richt zich op het implementeren van een basisinfrastructuur elektronische overheid.

Deze start met eHerkenning (de opvolger van Digid Bedrijven) zorgt ervoor dat bedrijven zich elektronisch identificeren bij de overheidsdienstverlener (provincie) waarmee men zaken doet. Zo kunnen medewerkers zich op betrouwbare en gebruikersvriendelijke wijze namens het bedrijf kenbaar maken en kunnen overheidsdienstverleners hun zakelijke klanten herkennen. De proef wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met iWelcome (iWelcome eHerkenningsmakelaar) en Formdesk, leverancier van E-formulieren. De start met ehErkenning heeft betrekking op het aanvragen van een vergunning voor het ontbranden van vuurwerk. De vuurwerkbranche heeft positief gereageerd om deze vergunning in de pilot te betrekken.

Omdat de provincies in de toekomst behoefte hebben aan een e-herkenningsdienst en deze ingekocht en beheerd moet worden is GBO-Provincies (de beheerorganisatie van provincies voor gezamenlijke voorzieningen) bij de uitvoering van de pilot betrokken. Deze start met eherkenning levert voor het toekomstig beheer van de e-Herkenningsdienst tevens de kritische product indicatoren voor het beheren van een dergelijke dienst op.

Screenshot 2019-09-12 at 10.24.49