<img alt="" src="https://secure.norm0care.com/164647.png" style="display:none;">
Breaking News: Onegini and iWelcome are now OneWelcome | READ PRESS RELEASE  

Van Digitaal Paspoort naar eHerkenning: een nieuwe zakelijke inlog bij verzekeraars

Wessel Mienis
October 14, 2019 at 3:24 PM

This blog contains information for organisations that want to use the Dutch government ID. Therefore it's written in Dutch. 

De Nederlandse verzekeringsindustrie stapt over op een ander inlogmiddel voor zakelijke gebruikers. Jarenlang was het Digitaal Paspoort de standaard voor B2B authenticatie, maar dat Digitale Paspoort is niet betrouwbaar genoeg meer. Het wordt daarom uitgefaseerd en de branche zal uiterlijk eind 2021 eHerkenning hebben aangesloten als authenticatiemiddel.

Wat is eHerkenning?eHerkenning-logo

eHerkenning is een authenticatiemiddel dat is ontwikkeld om bedrijven eenvoudig gebruik te laten maken van elektronische diensten, in eerste instantie voor bedrijven die bij de overheid inloggen. Het staat onder toezicht van de overheid en is vergelijkbaar met DigiD voor burgers, dat breder bekend is en door iedere Nederlander wordt gebruikt om in te loggen bij de overheid (bv de belastingdienst) en de zorgverzekeraar. De belangrijkste verschillen tussen eHerkenning en DigiD zijn:

  • eHerkenning is een inlogmiddel voor ondernemers en bedrijven;
  • eHerkenning mag breder gebruikt worden dan alleen voor overheidsdiensten en specifiek aangewezen organisaties, dus ook in het private domein wordt eHerkenning steeds meer gebruikt;
  • eHerkenning heeft een robuustere infrastructuur, doordat er meerdere deelnemers aan het stelsel deelnemen. Hierdoor is de dienstverlening stabieler en wordt ‘single point of failure’ voorkomen.

Hoe werkt eHerkenning?

Voor het inloggen met eHerkenning krijgt een specifieke gebruiker binnen een organisatie de juiste machtiging om van een beschikbare dienst gebruik te maken.
Veel Nederlandse bedrijven hebben al medewerkers die eHerkenning gebruiken, bijvoorbeeld om zaken te doen met de belastingdienst, het UWV, gemeenten, de Nederlandse bank of andere instanties die hun diensten middels een eHerkenning login beveiligen. Voor veel organisaties is eHerkenning dus niet nieuw; het is één inlogmiddel dat ze bij meerdere dienstverleners kunnen gebruiken om in te loggen.

Voordelen voor verzekeraars

De verzekeringsbranche is volop in beweging en de digitalisering gaat snel. Papieren polissen verdwijnen en steeds meer diensten worden online beschikbaar gemaakt. Dat beperkt zich niet alleen tot interactie met individuele klanten. Ook voor zakelijke klanten verandert er veel, bijvoorbeeld voor collectiviteitsafspraken met diverse werkgevers, en partnerportalen voor tussenpersonen. In deze zakelijke communicatie kan eHerkenning een belangrijke rol spelen. Een aantal voordelen op een rij:

  • De meeste werkgevers en partners zijn bedrijven die al gebruikmaken van eHerkenning. Zelfs kleine ondernemers die bijvoorbeeld een vergunning, Milieu Investeringsaftrek of subsidie aanvragen maken gebruik van eHerkenning.
  • Voor elk proces waarbij sprake is van een digitale interactie tussen ondernemingen / bedrijven kan authenticatie met eHerkenning gebruikt worden.
  • De middelen worden uitgegeven door een onafhankelijke partij die losstaat van de dienstverleners. Identificatie gebeurt dus onafhankelijk, met een grote betrouwbaarheidsfactor.
  • De verantwoordelijkheid voor wie namens een organisatie bij welke dienst mag inloggen ligt bij de organisatie zelf, het levert de verzekeraar geen extra administratieve werkdruk op.

Speciaal voor deze overstap van Digipaspoort naar eHerkenning heeft iWelcome een overstap pakket voor verzekeraars in het leven geroepen. In de komende weken gaan we het land in om er meer over te vertellen. Bezoek een van de bijeenkomsten, of neem contact met ons op!

Subscribe by Email

No Comments Yet

Let us know what you think