eHerkenning voor Overheidsdienstverleners

Op eenvoudige en betrouwbare wijze toegang krijgen tot de digitale diensten van de overheid. Dat wordt mogelijk met eHerkenning. eHerkenning is een efficiënte en betrouwbare dienst die de digitale herkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. Zakelijke afnemers hebben geen verzameling meer nodig van van inlogcodes en wachtwoorden, niet meer voor elke overheidsorganisatie een andere set, maar een eenduidige manier van inloggen met één middel voor alle overheidsdiensten. Door eHerkenning te gebruiken weet u als overheidsdienstverlener met welk bedrijf u zaken doet en of de handelende persoon bevoegd is om namens het bedrijf zaken met u te doen. iWelcome biedt hiertoe een gecertificeerde dienst, de iWelcome eHerkenningsmakelaar. Klik hier voor onze Service Brief (in Nederlands).

Introductie eHerkenning


eHerkenning wordt aangeboden door verschillende erkende aanbieders die zijn verenigd in het netwerk voor eHerkenning. Het netwerk baseert zich op een afsprakenstelsel dat op initiatief van het ministerie van Economische Zaken tot stand is gekomen. Via de eHerkenningsmakelaar bent u aangesloten op het eHerkenningsnetwerk met daarin alle leveranciers van eHerkenning.


Een eHerkenningsmakelaar is het enige koppelvlak voor een overheidsdienstverlener met het netwerk. De eHerkenningsmakelaar haalt de benodigde eHerkenningsinformatie op uit het netwerk die nodig is voor de overheidsdienstverlener om de dienst te kunnen leveren. 


Omdat u en andere overheidsdienstverleners mogelijk verschillen in de mate van gewenste beveiliging, is het mogelijk bij eHerkenning te kiezen uit vier betrouwbaarheidsniveaus voor de identificatie van bedrijven. U kunt gebruik maken van een licht betrouwbaarheidsniveau 1 (wachtwoord of pincode) tot een zwaar betrouwbaarheidsniveau 4 (PKI- certificaten). 


Het afsprakenstelsel eHerkenning besteedt veel aandacht aan belangrijke aspecten zoals kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, privacy, toezicht en betrouwbaarheid.


Meer informatie is te vinden op de site van eHerkenning.

Huidige Gebruikers iWelcome eHerkenningsmakelaar

De volgende overheidsdienstverleners hebben de iWelcome eHerkenningsmakelaar gekozen voor de aansluiting op het eHerkenningsstelsel.


Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) - Agentschap NL en Dienst Regelingen


Agentschap NL biedt ondernemers de mogelijkheid om met eHerkenning digitaal  hun aanvraag in te dienen voor subsidies in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Agentschap NL is hiermee de eerste overheidsdienstverlener die werkt met eHerkenning. 


Ondernemers kunnen eveneens met eHerkenning inloggen in 'Mijn dossier' op de website van het DR-Loket. Maandelijks loggen gemiddeld zo'n 60.000 ondernemers in op Mijn Dossier, hun persoonlijk dossier op het DR-Loket.  


Belastingdienst


In het kader van het NUP is de Belastingdienst sinds 2011 pilots aan het uitzetten voor elektronische communicatie met de overheid: eHerkenning en DigiD machtigen.


De Belastingdienst is in eerste instantie gestart met een pilot DigiD machtigen/eHerkenning voor fiscale adviseurs die de vooringevulde aangifte (VIA) gebruiken en eenzelfde kleinschalige pilot voor de  Huba-partijen. De Belastingdienst is voornemens de Huba-partijen te faciliteren via eHerkenning. Vanaf 2013 is de pilot omgezet naar en productieomgeving.


Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Ongevingsloket Online

Per mei 2011 is het 'Omgevingsloket on line' (OLO) overgestapt op toegang via eHerkenning. Omgevingsloket online is een hulpmiddel voor het indienen en behandelen van digitale vergunningsaanvragen voor bedrijven en overheden. Op dit moment krijgen bedrijven toegang tot het omgevingsloket via DigiD voor Bedrijven. eHerkenning vervangt DigiD voor bedrijven voor toegang tot het Omgevingsloket.


IPO - Interprovinciaal overleg.


Het IPO (Inter Provinciaal Overleg) heeft recent gekozen voor de start van een pilot traject met eHerkenning. Met eHerkenning  kan een bedrijf zich elektronisch identificeren bij de overheidsdienstverlener (provincie) waarmee men zaken doet. De proef wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Everett en iWelcome (iWelcome eHerkenningsmakelaar) en Formdesk, leverancier van E-formulieren. De proef voorziet in een digitale aanvraag voor vuurwerkvergunningen.


Gemeente Tilburg


Ondernemers kunnen via eHerkenning inloggen bij de Gemeente Tilburg. Momenteel is de gemeente haar online producten en diensten aanbod flink aan het uitbreiden. Hieronder valt specifiek het Horecaloket. Dit loket geeft antwoord op specifieke vragen over de horeca en bijzondere wetten. Daarnaast kunner er allerlei vergunningen worden aangevraagd, bijvoorbeeld een terrasvergunning.  


Gemeente Rijssen - Holten


Onder haar motto 'Samen en Ondernemend' heeft de gemeente een Ondernemersloket opgericht.


Hiermee is het mogelijk om producten en diensten aan te vragen zoals het aanvragen van een vergunning of het maken van een afspraak. Pluspunt bij het aanvragen van een product is dat de ondernemer de gegevens die al bekend zijn, niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. 


Belangrijke efficiënte meerwaarde is ook dat een ondernemer bij een repeterende (bijvoorbeeld jaarlijkse) aanvraag desgewenst het vorige formulier te zien krijgt waardoor alleen een beperkte aanpassing nodig is. In het persoonlijke deel dat via e-Herkenning te bereiken is, weet een ondernemer meteen wat de status is van zijn verzoek of van zijn aanvraag.  


Overige gebruikers van de iWelcome herkenningsmakelaar zijn: 
  1. Gemeente Amersfoort
  2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OC&W)
  3. Gemeente Lisse
  4. Gemeente Geldrop
  5. Inspectieview
  6. Landelijk Asbest Volgsysteem (Ministerie van EL&I)
  7. Provincie Zeeland

De iWelcome eHerkenningsmakelaar

De iWelcome eHerkenningsmakelaar routeert snel en veilig de berichtenstroom binnen het netwerk eHerkenning en is gekoppeld met gerelateerde authenticatie diensten, machtigingenregisters en ondertekendiensten. 


Via de iWelcome eHerkenningsmakelaar wordt uw organisatie gekoppeld aan het stelsel eHerkenning waardoor bedrijven eenvoudig met uw organisatie zaken kunnen doen. Bedrijven zijn daarbij vrij in het kiezen van authenticatie diensten/middelen, machtigingenregisters en ondertekendiensten binnen het netwerk. 


De iWelcome eHerkenningsmakelaar is gecertificeerd door het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, biedt integratie software met uw e-loket, een testomgeving, uptime garantie en 24 x 7 x 52 support.Aangeboden als dienst


De iWelcome eHerkenningsmakelaar wordt aangeboden als een (web) service. Deze service ‘draait’ op gescheiden computersystemen op twee locaties in Nederland. Hiermee is disaster recovery gegarandeerd en uw kritische data wordt realtime gerepliceerd op fysiek verschillende locaties.


Abonnementen en prijsstelling


De iWelcome eHerkenningsmakelaar wordt aangeboden op basis van een abonnement met eenmalige set-up kosten. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk, afhankelijk van de omvang van uw instelling en het verwachte gebruik. Vraag ons om een op uw situatie toegespitste aanbieding: eherkenning@iwelcome.nl.

Integratie met uw e-loket

Na de keuze van de eHerkenningsmakelaar komt de integratie met uw e-loket en digitale dienstverlening aan de orde. iWelcome heeft speciale integratiesoftware ontwikkeld voor eHerkenning en Digid. 


De integratie software is optioneel, doch sterk aan te raden wanneer uw organisatie deze koppeling nog niet heeft. iWelcome beschikt over een volledige testomgeving om uw aansluiting op eHerkenning te kunnen testen.